TR EN

DECONSTRUCTION IN TRANSLATION II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MUT102 DECONSTRUCTION IN TRANSLATION II 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TARIQ HASSAN MAHMOUD ELHADARY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı Derrida'nın çeşitli eserlerinde değindiği Yapısöküm akımınının üzerinde durarak öğrencilere bu akım ve çeviriyle olan ilişkisi hakkında farkındalık kazandırmaktır.Ayrıca Derrida'nın ikili karşıtlıklar kavramına giriş niteliğinde olan bu ders, öğrencilerin çeviri ve çeşitli akımlar konusunda temel bilgiye sahip olmalarını hedeflemektedir.
İçerik: Bu ders, çeviri teorilerine giriş niteliğinde olup Derrida'nın Yapısöküm akımı üzerinden ilerleyip öğrencilere batı kökenli edebi teorileri hakkında bilgi edinmeyi kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Derrida'nın Yapısöküm akımını tanımlar.
Edebi çevirilerde Yapısökümü akımının kullanım uygunluğunu açıklar.
Sözmerkezcilik ve fonosentrizm konularını açıklar.
Yapısöküm ve çevirinin benzer problemlere sahip olup olmadığını keşfeder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm kavramının tanıtılması Tartışma
2 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm kavramının tanıtılması ve örneklenmesi Sözlü anlatım ve tartışma
3 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm ve Felsefe ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
4 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm ve çeviri ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
5 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm akımının doğuşu ve gelişimi Sözlü anlatım ve tartışma
6 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Edebi teorilerde Yapısöküm akımının yeri Sözlü anlatım ve tartışma
7 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısökümünün edebi değeri ve analizi Sözlü anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm, marjlar ve merkezcilik kavramlarının incelenmesi Sözlü anlatım ve tartışma
10 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Dilde Yapısöküm Sözlü anlatım ve tartışma
11 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm ve metafor kavramlarının incelenmesi Sözlü anlatım ve tartışma
12 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm ve edebi türlerle olan ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
13 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Yapısöküm akımının dünü, bugünü ve geleceği Sözlü anlatım ve tartışma
14 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Çeviri türleri ve Yapısöküm kavramının incelenmesi Sözlü anlatım ve tartışma
15 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Çeviri akımının Dünya Edebiyatındaki yeri tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Davis, Kathleen. Deconstruction and Translation. St. Jerome Publishing: Manchester, 2016.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0