TR EN

CURRENT ISSUES DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MUT204 CURRENT ISSUES 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TARIQ HASSAN MAHMOUD ELHADARY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere güncel konu ve sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmaktır.
İçerik: Bu derste, güncel sorun ve konularla ilgili sebep sonuç ilişkisi kurularak bulgular ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Güncel sorunları ve konuları tanımlar
Global sorunlara çözüm önerileri sıralar
Güncel sorunların sebebini ve sonucunu açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Güncel küresel sorunlar nelerdir? Tartışma
2 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Güncel küresel sorunların sınıflandırılması Sözlü anlatım ve tartışma
3 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Güncel sorunlara çözüm önerileri Sözlü anlatım ve tartışma
4 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Küresel iklim değişikliği nedir? Sözlü anlatım ve tartışma
5 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Küresel iklim değişikliğinin sebepleri Sözlü anlatım ve tartışma
6 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Küresel iklim değişikliğinin sonuçları Sözlü anlatım ve tartışma
7 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Su krizi nedir? Sözlü anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Su krizinin sebepleri ve sonuçları Sözlü anlatım ve tartışma
10 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Küresel açlık kavramı Sözlü anlatım ve tartışma
11 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Aşırınüfusluluk kavramı Sözlü anlatım ve tartışma
12 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Aşırınüfusun sebepleri Sözlü anlatım ve tartışma
13 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Aşırınüfusluluğun küresel etkileri Sözlü anlatım ve tartışma
14 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Küresel işsizlik kavramı Sözlü anlatım ve tartışma
15 Konu ile ilgili verilen kaynakçanın okunması Küresel işsizlik, küresel sağlık ve yaşlanma kavramları Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Valid articles on ”the most important current global issues” from UN and WHO

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 6 6
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0