TR EN

ERGENLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI339 ERGENLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencileri ergenlik ve yaşlılık psikolojisinin temel kavramları ile tanıştırmak bununla birlikte ergenlik ve yaşlılık döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişimleri inceleyerek ergenlik ve yaşlılık psikolojisine dair bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin fiziksel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, akran ve aile ilişkileri, akademik gelişim, ergenlik dönemi sorunları, yaşlılık döneminin temek özellikleri, yaşlılık döneminin fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişimidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ergenlikte ortaya çıkan bazı sorun ve bozuklukları tanımlar.
Ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde beyindeki değişiklikleri açıklar.
Ergenlikte aile, akran ve okul süreçlerinin doğasını yorumlar.
Ergenlikle ilişkili gelişimsel süreçleri, dönemleri, geçişleri ve konuları özetler.
Ergen cinselliğinin doğası ile ilgili bazı temel görüşleri tartışır.
Sosyoduygusal gelişim ve yaşlanmaya ilişkin kuramsal özellikleri değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ergenlik ve Yaşlılık Psikolojisiyle Tanışma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Ergenlik Psikolojisine Giriş Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Puberte, Sağlık ve Psikolojik Temeller,Beyin ve Bilişsel Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Benlik, Kimlik, Duygu ve Kişilik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Cinsiyet ve Cinsellik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Ahlaki Gelişim, Değerler ve Din Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Aileler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Genel Değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür Okuma Akranlar, İlişkiler, Yaşam Tarzları, Medya ve Teknoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma Okullar, Başarı, Çalışma ve Kariyerler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Ergenlik Dönemi Sorunları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Yaşlılık Döneminde Fiziksel Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Yaşlılık Döneminde Bilişsel Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Yaşlılık Döneminde Sosyoduygusal Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SANTROCK, J.W., (2017). Ergenlik. 14. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık.
SANTROCK, J.W., (2017). Adolescence. 14th Edition. McGraw-Hill.
SANTROCK J.W., (2017). Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi. 13. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık.
SANTROCK J.W., (2017). Life-Span Development. 13th Edition. McGraw-Hill.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0