TR EN

EVRİMSEL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI327 EVRİMSEL PSİKOLOJİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı 1. Evrimsel psikoloji teorilerini bilmek, açıklamak ve yorumlamak 2. İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini evrimsel açıdan tanımlayıp açıklamak 3. Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek 4. Evrimsel psikoloji ve psikolojiyle ilgili diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izleyebilmek için gerekli beceri ve yetilerin kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "evrim teorisini kullanarak insan davranış, duygu ve bilişsel süreçlerinin açıklanması, doğal seçilimin insan davranışı üzerindeki etkisi, sosyal davranışın evrimsel kökleri, bilişsel süreçlerin gelişimi ve evrimi, duygular ve evrimi, fizyolojik ve kültürel evrim" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Evrimsel psikoloji teorilerini kullanır.
İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini evrimsel açıdan açıklar.
Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders Planının Paylaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür okuma Evrimsel Değişim Mekanizmaları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür okuma Klasik - Kapsayıcı Uyumlama Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür okuma Evrimsel Psikolojik Mekanizmalar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür okuma Yaşamkalım Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür okuma Yaşamkalım Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür okuma Evrimleşen Modüller- 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Saldırganlık: Bencil Makine ve Kararlılık Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür okuma Saldırganlık Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür okuma Saldırgan Davranışların Gruplarda Ortaya Çıkışı: Mobbing ve Bullying Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür okuma Gencilik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür okuma Nesil Savaşları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür okuma Özveri ve Ahlak Benzeri Davranış Biçimleri-1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür okuma Özveri ve Ahlak Benzeri Davranış Biçimleri-2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ZARATE, O., (2015). Evrimsel Psikolojiye Giriş, TPD.
BUSS, D. M. (1998). The psychology of human mate selection: Exploring the complexity of the strategic repertoire. Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 6 36
Ödev 5 5 25
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 1 2 2
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0