TR EN

OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ OKUMA VE YAZMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE315 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ OKUMA VE YAZMA 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Üniversitede lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Osmanlı Türkçesi Alfabesi ile yazılmış yazılı ve basılı çeşitli eserlerdeki bilgilere ulaşarak; hukuk, iktisat, felsefe, mimarlık, siyaset bilimi vb alanlardaki terminolojiyi öğrenmelerine ve gerektiğinde veri toplamalarına imkan verecek bir alt yapıya sahip olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Ders; Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki harfleri ve karakterleri; başta, ortada ve sonda yazılışları, birleşen ve birleşmeyen harfler, Osmanlı Türkçesinde ünlülerin yazılışları, Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış harekeli kısa metinler, kişi ve işaret zamirlerinin yazılışları, Arapça-Farsça tamlamaların özellikleri konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki harfleri ve karakterlerini; başta, ortada ve sonda yazılışlarını, birleşen ve birleşmeyen harfleri hatırlar.
Osmanlı Türkçesinde ünlülerin yazılışlarını örnek metinler üzerinde uygular.
Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış harekeli kısa metinleri analiz eder.
Kişi ve işaret zamirlerinin yazılışlarını, durum eklerini almalarını yazarak pratik eder.
Örnek metinler üzerinde Arapça, farsça tamlamaların özelliklerini inceler.
Günümüz alfabesiyle yazılmış metinleri Osmanlı Türkçesi Alfabesine çevirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki harfleri ve karakterleri; başta, ortada ve sonda yazılışları, birleşen ve birleşmeyen harfler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki harfleri ve karakterleri; başta, ortada ve sonda yazılışları, birleşen ve birleşmeyen harfler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki harfleri ve karakterleri; başta, ortada ve sonda yazılışları, birleşen ve birleşmeyen harfler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki harfleri ve karakterleri; başta, ortada ve sonda yazılışları, birleşen ve birleşmeyen harfler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesinde ünlülerin yazılışları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış harekeli kısa metinler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış harekeli kısa metinler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış harekeli kısa metinler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Literatür Tarama Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış harekeli kısa metinler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Kişi ve işaret zamirlerinin yazılışları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama Kişi ve işaret zamirlerinin yazılışları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama Arapça-Farsça tamlamaların özellikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama Arapça-Farsça tamlamaların özellikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama Arapça-Farsça tamlamaların özellikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Develi, H. (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yayınları.
Develi, H. (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yayınları.
Develi, H. (2009), Osmanlı’nın Dili, İstanbul: Kesit Yayınları.
Kanar, M. (2016), Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: Say Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0