TR EN

İŞ ZEKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YBS320 İŞ ZEKASI 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere işletmelerde büyük veri kavramı ve iş zekası uygulamaları ile ilgili dünyadaki en son gelişmeleri aktarmak, ayrıca öğrencilere konu ile ilgili gerekli analiz yetenek ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, İş zekası, Veri madenciliği, Web madenciliği, Metin madenciliği, İş zekası uygulamalarıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş zekası geliştirmek için işletmenin iş süreçlerine uygun yöntemi bilir.
İşletme performans yönetimi ve iş zekası ilişkisini kurar.
Web ve metin madenciliği araçlarını deneyimler.
Birliktelik kurallarını iş zekası süreçlerinde uygular.
Sınıflama ve kümeleme bilgi ve becerisi ile iş süreçlerini tasarlar.
Veri indirgeme yöntemlerinden iş sürecine uygun olanı seçer.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İş Zekâsına Giriş Anlatım, Tartışma, Uygulama
2 Literatür okuması İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemleri /Zeki Sistemler Anlatım, Tartışma, Uygulama
3 Literatür okuması Veri Ambarları ve Özel Veritabanı Anlatım, Tartışma, Uygulama
4 Literatür okuması Veri Görselleştirme ve Raporlama Anlatım, Tartışma, Uygulama
5 Literatür okuması Veri Madenciliği 1 (Temel Kavramlar ve Süreç) Anlatım, Tartışma, Uygulama
6 Literatür okuması Veri Madenciliği 2 (İstatistiksel Temelli Teknikler) Anlatım, Tartışma, Uygulama
7 Literatür okuması Veri Madenciliği 3 (Makine Öğrenmesi Temelli Teknikler) Anlatım, Tartışma, Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuması Veri Madenciliği 4 (Zeki Sistemler Temelli Teknikler) Anlatım, Tartışma, Uygulama
10 Literatür okuması Metin Madenciliği Anlatım, Tartışma, Uygulama
11 Literatür okuması Web Madenciliği Anlatım, Tartışma, Uygulama
12 Literatür okuması Veri Madenciliği Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Uygulama
13 Literatür okuması İşletme Performans Yönetimi Anlatım, Tartışma, Uygulama
14 Literatür okuması İş Zekası Sistemi Geliştirme ve Uygulama Anlatım, Tartışma, Uygulama
15 Literatür okuması İş Zekâsı Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çağıltay, N. E. (2010). İş zekası ve veri ambarı sistemleri. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
Şeker, Ş. E. (2013). İş zekası ve veri madenciliği. Cinius Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0