TR EN

İLLÜSTRASYON I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP215 İLLÜSTRASYON I 3 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MEHMET BAYRAM AK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İlüstrasyon teknik araçlarını kullanarak belli bir konuyu konunun gerektirdiği tema içerisinde görsel bir anlatıma çevirmek,beyin fırtınası,yansıtma, gözlem yaparak uygulamada bulunmak.
İçerik: İllüstrasyon türlerine dair uygulama,ürün tasarımında skeç teknikleri, doğru tekniğin araçın seçim aşaması çizgisel çalışmalar,toz pastel,guaj boya, ekolin, gibi birden çok tekniğin kullanımı ve ileri illüstrasyon teknikleri, uygulamalı olarak çizim ve verilen konuların betimlenmesi ve görselleştirilmesi kapsamında illüstratif bir anlayışın özümsenmesi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İllüstrasyon olgusunun çözümlenip grafik tasarım uygulamalarında kullanabilme yetisinin artırılmasını sağlar. Grafik tasarımda kompozisyon, renk form olgusunun çözümlenmesi ile grafik elemanların, ilkeleri bağlamında elemanların yan yana geliş ilişkilerini doğru çözümler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanımı işlenecek konu ve uygulamalar hakkında genel bilgi, -
2 - illüstrasyon nedir?,nerede kullanılır,illüstrasyon çeşitleri ve örneklerle açıklanması kullanılacak malzeme ve ekipmanla ilgili bilgilendirme.kullanılacak malzemelere dair yüzeyler,boya malzemeleri,fiziksel ve kimyasal yapıları -
3 - Temel desen kuralları,doğru görmeyi geliştirici canlı ve cansız modelden çizim(organik,inorganik) çalışmaları orantı(proporsiyon),kompozizyon,araştırma çizgileri,çizgide hacim çalışmaları kapsamında referans alınarak illüstratif çalışmalar,çizgi de ve konularda gerçeğin dışına çıkarak çizgiyi yada formu deforme ederek bozarak uzatarak,kısaltarak,şekli soyutlayarak illüstre çalışmaları -
4 - Çini mürekkebi ile nokta çizgi karekterleri ve çizgi biçemi arayışları kapsamında konuya bağlı olarak illustratif(siyah beyaz) çalışmalar..renkli çalışmalara geçiş hazırlığı -
5 - Renkli illustratif çalışmalara geçiş kapsamında çalışılacak yüzeyler de,boya malzemelerinin doğru seçimi... konuyla ilgili beyin fırtınası,örneklerle anlatım çizim teknikleri,kompozizyon,verilmek istenen mesaj,çizgi renk ve konu vurgusu. -
6 - Renkli illustratif çalışmalara geçiş kapsamında çalışılacak yüzeyler de,boya malzemelerinin doğru seçimi... konuyla ilgili beyin fırtınası,örneklerle anlatım çizim teknikleri,kompozizyon,verilmek istenen mesaj,çizgi renk ve konu vurgusu. -
7 - Canlı , organik ve inorganik objelerüzerinden; bir karekter,tip yaratılarak,çizgisel olarak soyutlama ve stilizasyona gidilerek çizgisel yada lekesel bir anlayışla düşünülerek tip maskot tarzında ki çalışmalar -
8 - ARA SINAV -
9 - 7.haftada verilen(bir karekter yaratmak) konu üzerinden bir hikayenin görselleştirilmesine yönelik planların oluşturulması ve eskiz onayları.. -
10 - (finale yönelik ) bir hikayenin görselleştirilmesine yönelik çalışmaların renklendirilmesi,malzeme seçimi (guaş,ekolin,kuru pastel,kuru boya,sulu boya,kuru pastel) -
11 - storyboard nedir?ne işe yarar.. storyboard'ın kullanıldığı alanlar storyboard çeşitleri örnekler -
12 - bir karekter yaratmak konusu üzerinden aynı yada farklı bir karekteri bir alan seçerek uygulama çalışmaları ön eskizler eskizler ve onay. -
13 - storyboard'ta sahne ve planların belirlenmesi onay süreci -
14 - storyboard'ta sahne ve planların belirlenmesi kamera açıları görselleştirme,kadraj v.b -
15 - storyboard'ta sahne ve planların renklendirilmesi ve kullanıldıkları alanlarla ilgili farklı çalışmalar, renklendirme. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0