TR EN

GÖRSEL TASARIM UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP212 GÖRSEL TASARIM UYGULAMALARI 3 4 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerileri uygulayarak profesyonel olarak reklam kampanyası, takvim, afiş, ambalaj tasarımı gibi her türlü grafik tasarım ürünlerini projelendirme bilgi ve becerisi kazandırır...
İçerik: Belirlenen konular doğrultusunda afiş, basılı reklam kampanyaları, p.o.p. malzemeleri, ambalaj tasarımları, gazete tasarımları örnek analizi yapmak, tasarlamak ve sunuma hazır hale getirir. Verilen örnek şablon vasıtasıyla sunumu yapar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mesleki programları etkin ve hızlı bir şekilde kullanır.
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
Tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda grup çalışması eşliğinde tasarlayabilme, uygulayabilme becerisi kazanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı - Görsel Kaynaklar Bireysel proje yapmak isteyenlerin ayrılmasıyla kalan toplam öğrenci sayısını eşit sayıda gruplara ayırmak.Kurumsal kimlik çalışması hakkında bilgi vermek.Örneklemeleri projeksiyon desteği ile anlatım. Proje Çalışması
2 AR - GE çalışması Kurumsal kimliği hazırlanacak olan kurum, kuruluş veya ürün tespit önerileri sonunda karar verilmesi. AR - GE çalışmasına başlanması Proje Çalışması
3 AR - GE çalışması AR - GE çalışmalarının sonucunda toplanan materyallerin değerlendirilmesi Proje Çalışması
4 Uygulamalar - Yazılı Görsel Kaynaklar AR - GE çalışmalarının sonucunda toplanan materyallerin değerlendirilmesi, Handmade Logotype eskiz çalışmaları. Proje Çalışması
5 Uygulamalar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında Logotype çalışması eskiz çalışmaları ve değerlendirme Proje Çalışması
6 Uygulamalar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında Logotype çalışması eskiz çalışmaları ve değerlendirme, Logotype tespiti.Kurumsal Kimlikteki uygulama çalışmaları. Proje Çalışması
7 Uygulamalar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında Kurumsal Kimlikte kullanılacak grafik ürünlere uygulama taslak çalışmaları ve değerlendirmeler Proje Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Uygulamalar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında Kurumsal Kimlikte kullanılacak grafik ürünlere uygulama taslak çalışmaları ve değerlendirmeler.Hazırlanan şablona uygulamalar ve proje sunum hazırlığı Proje Çalışması
10 Yazılı - Görsel Kaynaklar Kurumsal kimliği hazırlanmış olan kurum, kuruluş veya ürünün tanıtım kampanyası hazırlığının yapılması.Tanıtım kampanyasında kullanılacak grafik ürünlerin tespiti.Örneklemeleri projeksiyon desteği ile anlatım. Proje Çalışması
11 AR - GE çalışması Tanıtım kampanyasında kullanılacak konsept ile ilgili AR - GE çalışması Proje Çalışması
12 AR - GE çalışması Tanıtım kampanyasında kullanılacak konsept ile ilgili AR - GE çalışması. Handmade eskiz çalışmaları. Proje Çalışması
13 Uygulamalar - Yazılı Görsel Kaynaklar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında tanıtım kampanyasında kullanılacak konsept ile ilgili AR - GE çalışması Proje Çalışması
14 Uygulamalar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında tanıtım kampanyasında kullanılacak konsept ile ilgili AR - GE çalışması Proje Çalışması
15 Uygulamalar Vektörel ve pixel tabanlı programlar desteği ile laboratuvar ortamında tanıtım kampanyasında kullanılacak konsept ile ilgili AR - GE çalışması.Grafik ürünlere uygulama ve şablon üzerine yerleştirmeler Proje Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Proje konusu ile ilgili kurum, kuruluş veya ürünün bağlı olduğu firmalardan birebir görüşmeler sonucunda toplanmış grafik materyaller ve web ortamında toplananlar.( AR - GE sonunda elde edilen veriler )

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
5
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
4
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
5
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
5
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
3
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
5
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
5
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
4
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
5
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
4
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
4
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
5
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
4
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
5
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
5
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 2 28
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 12 12
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 32 32
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0