TR EN

TEMEL TASARIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP105 TEMEL TASARIM 1 6 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÜRCAN KURT

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri, Nokta-Çizgi, Açık-koyu, Işık-gölge, Form Çağrışımları ve Kompozisyon, Renk bilgisi, Doku, Strüktür konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tasarım ilkelerini ve elemanlarını öğrenmek
Nokta çizgi ile özgün yüzey düzenlemek
Açık-koyu ve ışık-gölge ile objeleri hacimlendirmek
Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek.
Yüzey düzenlemelerini renklendirmek
Farklı tekniklerle obje renklendirmek
Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak
Strüktür uygulamaları yapmak

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı ve görsel kaynaklar Tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri Laboratuvar
2 Uygulamalar Nokta-Çizgi Laboratuvar
3 Uygulamalar Nokta-Çizgi Laboratuvar
4 Yazılı kaynaklar Açık-koyu, Işık-gölge Laboratuvar
5 Uygulamalar Açık-koyu, Işık-gölge Laboratuvar
6 Yazılı ve görsel kaynaklar Form Çağrışımları ve Kompozisyon Laboratuvar
7 Uygulamalar Form Çağrışımları ve Kompozisyon Laboratuvar
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı ve görsel kaynaklar Renk bilgisi Laboratuvar
10 Yazılı ve görsel kaynaklar Renklendirme Laboratuvar
11 Yazılı kaynaklar Renklendirme Laboratuvar
12 Uygulamalar Doku Laboratuvar
13 Uygulamalar Doku Laboratuvar
14 Yazılı ve görsel kaynaklar Strüktür Laboratuvar
15 Uygulamalar Strüktür Laboratuvar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Güngör,İ.H.(2005). Temel Tasar, İstanbul: Esen Ofset
Heskett,J. (2002). Tasarım, Ankara: Dost Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
3
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
5
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
3
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
2
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
5
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
3
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
2
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
1
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
3
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
4
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
5
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
2
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 2 3 6
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0