TR EN

TEMEL GRAFİK TASARIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP106 TEMEL GRAFİK TASARIM 2 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÜRCAN KURT

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel grafik tasarım ilkelerini ve araçlarını öğrenerek, grafik ürünler tasarlamak ve uygulamak.
İçerik: Grafik tasarım ilkeleri ve elemanları, Rengin grafik tasarıma etkileri, stilize, Biçim Bozma, İmge, Kavram Bağlantılı Semboller, Fikir ve mesajı sembollerle anlatmak, İmge Bağlantılı Semboller konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tasarım ilkelerini ve elemanlarını öğrenir.
Objelerden yola çıkarak grafiksel yorumlar yapar.
Fikir ve mesajı sembollerle anlatır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konu ile ilgili araştırma ve okumalar Tasarımın tanımı, önemi, uyulması gereken kurallar, tasarım çeşitleri, ilkeleri Anlatım, soru / cevap, Uygulama
2 Araştırma, uygulama Türkiye ve dünyada tasarım tarihi, yaşanan gelişmeler, reklam kampanya tasarımı, afiş, amblem, kartvizit tasarımı özellikleri Anlatım, soru / cevap, Uygulama
3 Araştırma, uygulama Tasarımın unsurları, temel ilkeleri, renklerin psikolojik mesajları, Strüktür kavramı / Gestalt teorisi / Strüktür ve mekan / Kompozisyon-görsel denge Anlatım, soru / cevap, Uygulama
4 Araştırma, uygulama Rengin grafik tasarıma etkilerini öğrenmek ve uygulamalarını yapmak Anlatım, soru / cevap, Uygulama
5 Araştırma, uygulama Dekupe tanımı, yapılışı, harflerin kullanımı, harfleri yapısal özelliklerine uygun stilize etmek Anlatım, soru / cevap, Uygulama
6 Araştırma, uygulama Program kullanarak objeleri yapısal özelliklerine uygun stilize etmek Anlatım, soru / cevap, Uygulama
7 Araştırma, uygulama Logo tasarım çalışması, tasarımın hikayesini oluşturma, önemini ortaya koymak Anlatım, soru / cevap, Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Araştırma, uygulama Afiş tasarım çalışması, doğru tasarımın ipuçları, konu ve mesaja uygunluk bakımından değerlendirme Anlatım, soru / cevap, Uygulama
10 Araştırma, uygulama İmge Bağlantılı Semboller Oluşturmak, Kitap ayracı serbest çalışma Anlatım, soru / cevap, Uygulama
11 Araştırma, uygulama Seçmeli konu: - Davetiye Tasarımı - Pankart - Kent Afişi Tasarımı Anlatım, soru / cevap, Uygulama
12 Araştırma, uygulama Amblem tasarımı, tasarımın hikayesini oluşturma Anlatım, soru / cevap, Uygulama
13 Araştırma, uygulama Objelerden yola çıkarak grafiksel yorumlar yapmak Anlatım, soru / cevap, Uygulama
14 Araştırma, uygulama Özgün, yaratıcılığa, araştırmaya yönelik ortak ve bireysel çalışmalar Anlatım, soru / cevap, Uygulama
15 Araştırma, uygulama Fikir ve mesajı anlatacak uygulamalar yapmak, genel tekrar Anlatım, soru / cevap, Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Güngör,İ.H.(2005). Temel Tasar, İstanbul: Esen Ofset

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
3
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
4
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
3
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
3
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
3
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
3
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
2
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
3
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
3
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
3
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
4
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
2
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 6 3 18
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 1 4 4
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 8 3 24
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 57 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0