TR EN

WEB TASARIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP108 WEB TASARIM 2 3 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ÖZGE ORTAÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile öğrencinin, web tasarımın temel ögeleri (html,css v.b.) hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
İçerik: Web sitesi için temel gereksinimler, web sayfası tasarlayabilmek için bilinmesi gereken kodlamalar, dreamweaver yazılımı kullanımının öğrenilmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Web kavramını ve web sitesi host, domain kavramlarını bilir.
Web sitesi tasarlayabilmek için kullanılması gereken kodlamaları bilir.
Web sayfası kodlama becerisi kazanır.
Web sayfası ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak tarama. Web Tasarımı Nedir? Web Tasarımın Amaçları Anlatım ve uygulama.
2 Kaynak tarama. Web Sitesi Tasarımında Olması ve Olmaması Gerekenler Anlatım ve uygulama.
3 Kaynak tarama. Html Temel Etiketleri Anlatım ve uygulama.
4 Kaynak tarama. Tablo Oluşturma Anlatım ve uygulama.
5 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Form Oluşturma Anlatım ve uygulama.
6 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Köprü Oluşturma Anlatım ve uygulama.
7 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Css Seçici Kavramı, Kullanım Alanları ve Birimleri Anlatım ve uygulama.
8 - ARA SINAV -
9 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Stil Şablonu (CSS) Özellikleri Anlatım ve uygulama.
10 Kaynak tarama. Web Banner nedir? Anlatım ve uygulama.
11 Kaynak tarama. Web Banner seti oluşturulması Anlatım ve uygulama.
12 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Çoklu aryüz tasarımında kullanıcı deneyimi (UX) Anlatım ve uygulama.
13 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Dreamweaver paneli Anlatım ve uygulama.
14 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Adobe Kular kullanımı ve renk bilgisi Anlatım ve uygulama.
15 Önceki hafta konusu ile ilgili bir ödev. Dreamweaver'da Site Tasarımı Anlatım ve uygulama.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

World Wide Web Consortium. URL: http://www.w3c.org/
Çelikbilek, İbrahim (2016). “Geleceğin Web Standartları HTML 5”, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Stil Şablonu (Css) Modülü. Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
5
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
5
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
5
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
5
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
5
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
5
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
5
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
5
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
0
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
0
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
5
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
5
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
2
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
5
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
5
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
5
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 10 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 102
Genel Toplam 102
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0