TR EN

GRAFİKTE REKLAMCILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP221 GRAFİKTE REKLAMCILIK 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÜRCAN KURT

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Grafik tasarımdaki reklam mantığının kavranmasını amaçlar.
İçerik: Temel Tasarım ilkelerinin anlatımı. Reklamcılığa giriş. Viral reklamların incelenmesi ve fikir alışverişi. Adobe Photoshop Programına giriş Adobe Photoshop programında reklam afişi çalışması. Tüketicinin dikkatini çekecek reklam tasarımı. Satın alma isteği oluşturacak reklam afişi tasarımı. Viral reklam hazırlama ve uygulama.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklam sektörü için ön bilgi edinir.
Güncel reklam kampanyalarının yapım aşamalarını deneyimler.
sosyal medya reklamcılığını öğrenir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak tarama. Temel Tasarım ilkelerinin anlatımı Anlatım
2 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Reklamcılığa giriş Anlatım
3 Kaynak tarama. Viral reklamların incelenmesi ve fikir alışverişi Anlatım
4 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. PR. çalışmalarının incelenmesi ve fikir alışverişi Anlatım
5 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Adobe Photoshop Programına giriş Anlatım ve uygulama
6 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Adobe Photoshop programında manipülasyon teknikleri anlatımı Anlatım ve uygulama
7 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Adobe Photoshop programında reklam afişi çalışması Anlatım ve uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Vize projesi için ön hazırlık Vize projesi için ön çalışma ve kaynak taraması Anlatım ve uygulama
10 Kaynak tarama. Adobe Photoshop programında reklam afişi çalışması Anlatım ve uygulama
11 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Tüketicinin dikkatini çekecek reklam tasarımı Anlatım
12 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Satın alma isteği oluşturacak reklam afişi tasarımı Anlatım
13 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Viral reklam hazırlama ve uygulama Anlatım ve uygulama
14 Bir önceki haftanın konusu ile ilgili bir ödev. Viral reklam çalışması Anlatım ve uygulama
15 Final projesi için ön hazırlık Final projesi için ön çalışma ve kaynak taraması Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Harris, P, 2013, yaratıcı tasarımın temelleri.
https://helpx.adobe.com/tr/support/photoshop.html

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 2 24
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 4 1 4
Ödev 12 3 36
Proje Hazırlama 2 6 12
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 10 1 10
Uygulama 5 2 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0