TR EN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELP226 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. MUHAMMET CİHAT MUMCU
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste temel algoritma ve programlama bilgi ve becerisini kazandırma amaçlanmaktadır.
İçerik: Programlama, algoritma, akış diyagramı, derleyici, aritmetik ve mantıksal ifadeler, sayı sistemleri, veri işleme.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Programlamayı tanımlar.
Problemlerin çözümüne yönelik akış diyagramı çizer.
Akış diyagramıyla algoritma oluşturur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Programlamaya giriş Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
2 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Bilgisayar tarihçesi ve türleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
3 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Problem ve akış diyagramı Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
4 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Algoritma Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
5 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Algoritma Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
6 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Derleyici, yorumlayıcı Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
7 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Sayı sistemleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Sayı sistemleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
10 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Aritmetik ve mantıksal ifadeler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
11 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
12 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Algoritma çalıştırma Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
13 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. C Programlama Diline Giriş Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
14 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. C Programlama Diline Giriş Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
15 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Veri işleme Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fahri Vatansever, "Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş", Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili temel kavramlara hakim olma ve kullanabilme
5
2
Alanı ile ilgili problemleri anlama ve yorumlayabilme
5
3
Alanı ile ilgili problemlere çözüm üretme ve uygulamasını gerçekleştirme
5
4
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve yaşam boyu öğrenme bilinci
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bilişim teknolojilerine hakim olma ve etkin kullanabilme becerisi
5
2
Bireysel ve/veya takım çalışmalarına yatkın olma becerisi
5
3
Bilgiyi uygulamaya geçirme yeteneği
5
4
Sahip olduğu bilgi birikimini toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanabilme yeteneği
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
5
2
Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek.
5
3
Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.
5
4
Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
5
2
Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
5
3
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
5
4
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
5
2
İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
5
3
Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak
5
4
Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.
5
2
Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
5
3
Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme
5
2
Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
5
3
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme
5
4
Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5
5
Bağımsız davranma, insiyatif kullanma, yaratıcılık becerisi ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal kalkınmaya katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretebilen
5
2
Bilimsel düşünceye ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilen
5
3
Analitik düşünme yeteneğine sahip
5
4
Problem tanımlama ve çözüm bulma yeteneği kazanmış
5
5
Ülkenin ihtiyaçlarına uygun Ar-Ge projeleri geliştirebilen
5
6
Mesleki etik değerlere sahip
5
7
Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen çok yönlü ve kültürlü
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 5 25
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 5 6 30
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0