TR EN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ETP107 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 2 2 2

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. FUNDA ATEŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Öğr.Gör. ALİ ÇETİNKAYA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste temel algoritma ve programlama bilgi ve becerisini kazandırma amaçlanmaktadır.
İçerik: Programlama, algoritma, akış diyagramı, derleyici, aritmetik ve mantıksal ifadeler, sayı sistemleri, veri işleme.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Programlamayı tanımlar.
Problemlerin çözümüne yönelik akış diyagramı çizer.
Akış diyagramıyla algoritma oluşturur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Programlamaya giriş Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
2 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Bilgisayar tarihçesi ve türleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
3 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Problem ve akış diyagramı Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
4 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Algoritma Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
5 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Algoritma Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
6 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Derleyici, yorumlayıcı Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
7 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Sayı sistemleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Sayı sistemleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
10 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Aritmetik ve mantıksal ifadeler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
11 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
12 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Algoritma çalıştırma Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
13 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. C Programlama Diline Giriş Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
14 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. C Programlama Diline Giriş Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
15 Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. Veri işleme Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fahri Vatansever, "Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş", Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve devredeki davranışlarını tanıyabilme.
5
2
Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
5
3
denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapabilme.
5
4
Temel devre çözümlerini yapmak.
5
5
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
5
6
Alternatif akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletim sistemleri ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
5
2
Elektrik-Elektronik ölçme aletlerini tanımak, çalışma prensiplerini bilmek ve bu aletleri kullanarak ölçüm yapmak.
5
3
Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
5
4
Osilatör ve osilatör devreleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilmek.
5
2
Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek.
5
3
Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilmek.
5
4
Algoritma ve akış diyagramı tasarlamak.
5
5
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek.
5
2
Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek.
5
3
Temel elektriksel büyüklükleri ölçmek.
5
4
Transistörü anahtarlama ve yükselteç elemanı olarak kullanabilmek.
5
5
Bilgisayar destekli elektrik elektronik devre şemaları çizimi ve simülasyonu yapmak.
5
6
Mikrodenetleyici için program yazmak.
5
7
Programlanabilir mantık denetleyiciler için programı yazmak.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
5
2
Bağımsız çalışmada karar verebilmek, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilmek ve uyum sağlayabilmek.
5
3
Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5
4
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
5
2
Meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili bilmek ve alanındaki gelişmeleri etkin bir biçimde takip edebilmek
5
3
Ölçme, analiz etme, deneysel verileri yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.
5
4
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ve bilincine sahip olmak.
5
2
Kelime, işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve internet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilmek.
5
3
Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilmek, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilmek, ihtiyaç analizi yapabilmek.
5
2
Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
5
3
Genel veya mesleki eğitimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
5
4
Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmek.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 50
Genel Toplam 50
Toplam İş Yükü / 25.5 2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 2,0