TR EN

LOJİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP217 LOJİSTİK 3 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. HİDAYET YILDIZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere önemi giderek artan lojistik konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, dış ticaret politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşabilmek için kullanılan araçlar ve lojistiğin tarihsel süreci, Lojistik faaliyetinde amaçlar-yararları ,Lojistik yönetimi,faaliyet alanları,Lojistik şirketinde departmanlar,uluslararası ve yerel lojistik kavramları ve farkları,lojistik hizmet alımında firma seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar,lojistik yönetimi ve ulaştırma modları gibi temel alanlarında genel bilgileri kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel lojistik kavramlarını tanımlar.
Ulaştırma modları arasındaki farkları tanımlar ve bu modları sınıflar.
Lojistiğin hangi bileşenlerden oluştuğunu tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Lojistik Genel Giriş (Tarihçesi, Tanımı) Anlatım, Soru-Cevap
2 Ders Notu Okuma Tedarik Zinciri Anlatım, Soru-Cevap
3 Ders Notu Okuma Tedarik Zinciri Yönetimi Anlatım, Soru-Cevap
4 Ders Notu Okuma Lojistik Faaliyetler Anlatım, Soru-Cevap
5 Ders Notu Okuma Lojistik Faaliyetler Anlatım, Soru-Cevap
6 Ders Notu Okuma Lojistik faaliyetinde Amaçlar-Yararlar Anlatım, Soru-Cevap
7 Ders Notu Okuma Ulaştırma modları (Kara-Hava-Deniz-Demiryolu-Boru hattı-Su yolu) Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders Notu Okuma Genel tekrar Anlatım, Soru-Cevap
10 Ders Notu Okuma Ulaştırma modları (Kara-Hava-Deniz-Demiryolu-Boru hattı-Su yolu) Anlatım, Soru-Cevap
11 Ders Notu Okuma Ulaştırma modları (Kara-Hava-Deniz-Demiryolu-Boru hattı-Su yolu) Anlatım, Soru-Cevap
12 Ders Notu Okuma Teslim Şekilleri Anlatım, Soru-Cevap
13 Ders Notu Okuma Lojistikte Yeni Trendler Anlatım, Soru-Cevap
14 Ders Notu Okuma Lojistikte Yeni Trendler Anlatım, Soru-Cevap
15 Ders Notu Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tanyaş-Köksal, M. (2011). Lojistik Temel Kavramlar (Lojistiğe Giriş) Ankara: Çağ Üniversitesi Yayınları.
Gürsoy, Y. (2018) Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 12.Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın
Waters, D. (2003) Supply Chain Management: An Introduction to Logistics 2nd Edition. New York: Palgrave

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
0
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
0
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
3
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
4
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
0
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
0
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
0
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
1
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 2 28
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 14 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 74 0 184
Genel Toplam 184
Toplam İş Yükü / 25.5 7,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0