TR EN

ULUSLARARASI FİNANSMAN DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP221 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. BURCU DEMİR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Uluslararası finansman dersi ile öğrencilerin dış ticaret işlemleri sırasında gerçekleştirecekleri finansman işlemlerinde küresel finans faaliyetlerini yorumlayabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası finansla ilgili temel kavramlar, uluslararası finansmanın tarihçesi, uluslararası sermaye hareketleri, finansal piyasalar ve döviz kuru sistemleri, döviz piyasası temel kavramları ve özellikleri, döviz kuru tahmin yöntemleri, forward, futures piyasalar ve işlemler, opsiyon, swap piyasaları ve işlemler, ticari bankalardan sağlanan ihracat kredileri,karşı ticaret, kliring, uluslararası tahvil piyasası, yurt dışı ihracat kredi kurumlarından sağlanan krediler konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Finansal tarih bilgisi çerçevesinde uluslararası sermaye hareketlerini analiz eder. (analyze) (4)
Dış ticaret işlemleri sırasında ihtiyaç duyulan finansman yöntemleri ile ilgili temel bilgileri açıklar. (explain) (2)
Döviz kurları tahmininde, temel ve teknik yöntemleri kullanır. (use) (3)
Futures, opsiyon, forward, swap gibi finansal araçların farklılıklarını açıklar. (explain) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Uluslararası Finansla İlgili Temel Kavramlar Anlatım, Tartışma
2 Kitap Okuma Uluslararası Finansmanın Tarihçesi Anlatım, Tartışma
3 Kitap Okuma Uluslararası Sermaye Hareketleri Anlatım, Tartışma
4 Kitap Okuma Finansal Piyasalar, Döviz Kuru Piyasası, Döviz Piyasası, Sermaye Piyasası Anlatım,Tartışma
5 Kitap Okuma Finansal Piyasalar ve Döviz Kuru Sistemleri Anlatım, Tartışma
6 Kitap Okuma Döviz Piyasası Temel Kavramları ve Özellikleri Anlatım, Tartışma
7 Kitap Okuma Döviz Kuru Tahmin Yöntemleri Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Forward, Futures Piyasalar ve İşlemler Anlatım, Tartışma
10 Kitap Okuma Opsiyon, Swap Piyasaları ve İşlemler Anlatım, Tartışma
11 Kitap Okuma Ticari Bankalardan Sağlanan İhracat Kredileri Anlatım, Tartışma
12 Kitap Okuma Karşı Ticaret, Kliring Anlatım, Tartışma
13 Kitap Okuma Uluslararası Tahvil Piyasası Anlatım, Tartışma
14 Kitap Okuma Yurtdışı İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler Anlatım, Tartışma
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yalçıner, K.(2012). Uluslararası Finansman. 2.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
Doğukanlı, H. (2015). Uluslararası Finans. 3. Baskı, İstanbul: Karahan Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
4
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
4
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
1
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
1
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 13 2 26
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 2 12
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 6 2 12
Seminer 2 2 4
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 63 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0