TR EN

FİNANSAL MATEMATİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSP111 FİNANSAL MATEMATİK 4 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MURAT TAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İşletmelerde etkin bir finans politikasının oluşturulabilmesi, uygun yatırım ve finansman kararlarının alınabilmesi için gerekli alt yapıya ilişkin matematik bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Matematik bilgisinin finans problemlerinin çözülmesine yönelik kullanılmasının yanında gerekli faiz, iskonto, anüite ve borç amortismanı hesaplamalarında matematiksel işlemlerin kullanılması gibi konuları içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Basit Faiz hesaplamaları yapar. (executing) (3)
Basit iskonto hesaplamaları yapar. (executing) (3)
Bileşik Faiz hesaplamaları yapar. (executing) (3)
Bileşik İskonto hesaplamaları yapar. (executing) (3)
Anüite hesaplamaları yapar. (executing) (3)
Amortisman tablosu yapar. (executing) (3)
Tahvil tablosu yapar. (executing) (3)
Ölüm sigortaları hesaplamaları yapar. (executing) (3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Basit Faiz Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
2 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Basit iskont0 Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
3 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Bileşik Faiz Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
4 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Bileşik İskonto Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
5 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Anüiteler Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
6 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Anüiteler Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
7 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Anüiteler Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
8 - ARA SINAV -
9 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Anüiteler Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
10 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Amortisman hesapları Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
11 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Amortisman hesapları Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
12 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Amortisman hesapları Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
13 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Tahviller Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
14 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Tahviller Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
15 Finansal Matematik ve Muhasebe uygulamaları ile ilgili kitapları tarar, yorumlayabildiği sorunları çözer. Verilen ödevleri çözer. Ölüm Sigortaları Düz Anlatım, Sunuş Yolu, Bilgisayar Destekli Eğitim, Problem Çözme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kul,F. ve Sucu,M.(2015).Finans Matematiği. Nobel Akademik Yayıncılık; Facsimile. baskı.ISBN-10: 6051339027. ISBN-13: 978-6051339023. Çankaya/Ankara
İşbilir,U.(2013).Herkes İçin Finansal Matematik. Cinius Yayınları; 1. baskı. ISBN-10: 6051276939. ISBN-13: 978-6051276939. Cağaloğlu/İstanbul
Bakır,H.(2006). Örnek Uygulamalarla Temel Finansal Matematik. Detay Yayıncılık. ISBN: 9789758969609 . Çankaya/Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
2
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
1
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
1
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
0
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
3
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 9 9
Laboratuar 0 0 0
Okuma 1 9 9
Ödev 1 9 9
Proje Hazırlama 2 9 18
Seminer 1 1 1
Staj 1 4 4
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 1 6 6
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0