TR EN

GENEL MUHASEBE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSP105 GENEL MUHASEBE 1 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ESAT DAŞDEMİR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Tek düzen hesap planı çerçevesinde muhasebe kayıtları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.
İçerik: Muhasebenin tanımı, önemi ve muhasebe bilgi kullanıcıları, bilançonun tanımı ve bilanço eşitliği, yevmiye defteri, defteri kebir, hesap kavramı, çift taraflı kayıt yönteminin işleyiş kuralı, tek düzen hesap planının yapısı, dönen varlıklar, mal alış ve satış kayıtları, kdv işlemleri ve kdv tahakkuk kayıtları, senetli, senetsiz alacaklar ve borçlar, duran varlıklar, alış ve satış iadeleri, alış ve satış iskontoları, mizan, satılan malın maliyetinin hesaplanması konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mali tablo, yevmiye defteri, defteri kebir ve mizanı ayırt eder.
Aktif, pasif hesapları ve bu hesapların işleyiş kurallarını kavrar.
Borç ve alacak ilişkisini kavrar.
Muhasebe kayıtlarını uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Muhasebenin tanımı, önemi ve muhasebe bilgi kullanıcıları Anlatma Yöntemi
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Bilançonun tanımı ve bilanço eşitliği Anlatma Yöntemi
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Yevmiye defteri, defteri kebir Anlatma Yöntemi
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Hesap kavramı, çift taraflı kayıt yönteminin işleyiş kuralı Anlatma Yöntemi
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Tek düzen hesap planının yapısı Anlatma Yöntemi
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Dönen varlıklar Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Mal alış ve satış kayıtları Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması KDV işlemleri ve KDV tahakkuk kayıtları Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Senetli, senetsiz alacaklar ve borçlar Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Duran varlıklar Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Alış ve Satış iadeleri Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Alış ve satış iskontoları Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Mizan Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, örnek çözümü yapılması Satılan malın maliyetinin hesaplanması Anlatma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SEVİLENGÜL, O. (2016), Genel Muhasebe, Ankara:Gazi Kitabevi
Editörler: ERTURAN, İ. E.; TUNÇEZ, H.A. (2014), Genel Muhasebe I II, İstanbul: Lisans Yayıncılık
UYSALl, T. ŞENLİK, M.(2013), Genel Muhasebe, İstanbul: Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
1
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
2
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
1
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
1
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
0
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
1
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0