TR EN

ULUSLARARASI PAZARLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP206 ULUSLARARASI PAZARLAMA 4 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. EZGİ ÖZMEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders öğrencilerin uluslararası pazarlama ortamı, uluslararası pazarlama karması ve uluslararası pazarlama stratejisini anlaması ve ticari hayatta kullanabilme yeterliliği kazanmasını amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, küresel pazarlamanın genel bir bakışını ve küresel pazarlamanın temel teorisini içerir. Küresel pazarlamanın ortamları. Küresel pazarlara yaklaşmak (küresel strateji). Küresel pazarda pazarlama karması. Kurumsal strateji, liderlik ve dijital devrimin küresel pazarlamaya etkisi konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası ticaretin gelişmesine etki eden faktörleri açıklar
Uluslararası pazar araştırmasında bilgi iletişim teknolojilerini ve mesleki araçları kullanabilir
Uluslararası ürün politikalarına göre reklam faaliyetlerini açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Uluslararası pazarlama kavramı uluslararası pazarlamanın gerekliliği Anlatım, Soru-Cevap
2 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlama kavramının ulusal pazarlama ve dış ticarette kullanılan kavramlar ile karşılaştırılması Anlatım, Soru-Cevap
3 Ders Notu Okuma Uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri Anlatım, Soru-Cevap
4 Ders Notu Okuma Uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri Anlatım, Soru-Cevap
5 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada temel bilgi sistemleri ve bilgi kaynakları Anlatım, Soru-Cevap
6 Ders Notu Okuma Çokuluslu işletmeler ve pazarlama faaliyetlerinin oluşma süreci Anlatım, Soru-Cevap
7 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlama planlama süreci ve uluslararası pazarlama stratejisinin oluşumu Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada ürün stratejisi Anlatım, Soru-Cevap
10 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada ürün stratejisi Anlatım, Soru-Cevap
11 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada fiyat stratejisi Anlatım, Soru-Cevap
12 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada dağıtım stratejisi Anlatım, Soru-Cevap
13 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada dağıtım stratejisi ve lojistik Anlatım, Soru-Cevap
14 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada tutundurma stratejisi Anlatım, Soru-Cevap
15 Ders Notu Okuma Uluslararası pazarlamada pazarlama iletişimi çabaları Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kozlu, C. (2015) Uluslararası Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, (14. Baskı), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Karafakıoğlu, M.(2015) Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
4
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
1
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
0
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
0
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
4
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
0
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
0
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 6 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 1 2 2
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 13 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0