TR EN

GÜMRÜK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP115 GÜMRÜK YÖNETİMİ 1 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. EZGİ ÖZMEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Gümrük mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin olarak kullanılan tanımlamalar ve evrakları tanımak, ithalat ve ihracat mevzuatına hakim olmak ve Gümrük vergilerinin hesaplama yöntem ve uygulamalarını bilmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Gümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak Gümrük Rejimlerini tanımak ve kapsamlarını öğrenmek, Gümrük işlemleri uygulama süreçlerine ilişkin olarak örnekler görmek ve Serbest Dolaşıma Giriş ve Geçici İthalat Rejimlerinde vergi hesaplaması uygulaması yapmak gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Gümrük Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur
Gümrük Mevzuatında kullanılan kavram ve tanımların neler olduklarını ve hangi amaç ile kullanıldığını anlar
Gümrük Rejimleri ve uygulamalarını tanır
Gümrük işlemlerinde kullanılana belge örneklerini ve tanımak ve belgelerin fonksiyonlarını öğrenir
Gümrük rejimlerine ilişkin vergi süreçlerini tanır
Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde vergi hesaplaması yapar
Geçici ithalat rejiminde vergi hesaplaması yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Kapsamı Anlatım, Soru Cevap
2 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Temel Gümrük Kavramı ve İçeriği Anlatım, Soru Cevap
3 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma GTİP ve Menşe Kavramları Anlatım, Soru Cevap
4 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Gümrük Kıymeti, Özet Beyan, Teslim Şekilleri, Gümrük Beyannamesi ve Beyanname Ekine eklenecek evrak örnekleri, Ekonomik Etkili olan ve olmayan Gümrük Rejimleri Ayrımı Anlatım, Soru Cevap
5 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Gümrük Antrepo Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
6 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
7 Örnek Soru Çözümü Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Vergi Hesaplaması ve Örnek Çözümü Soru Çözümü
8 - ARA SINAV -
9 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Geçici İthalat Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
10 Örnek Soru Çözümü Geçici İthalat Rejiminde Vergi Hesaplaması ve Örnek Çözümü Soru Çözümü
11 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
12 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
13 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
14 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma İhracat Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
15 Ders Notu Okuma, Kaynak Kitap Okuma Transit Rejimi ve Uygulaması Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gökçelik, C. (2009). Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
3
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
2
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
2
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
2
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
2
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 2 4
Laboratuar 0 0 0
Okuma 4 2 8
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 14 1 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 64 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0