TR EN

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP114 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ 2 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. İBRAHİM HALİL YAŞAR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile dış ticaret bölümü öğrencilerinin, Türkiye ekonomisini makro ölçekte anlamasını sağlamak ve bununla birlikte Avrupa Birliği'ni kurumsal çerçevede öğrendikten sonra Birlik ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri anlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. Yüzyıl Çevre Ülkeleri Arasındaki Yeri, Dünya İktisadi Bunalımı ve 1930'lara Yeniden Bakış, Türkiye'de Tarım ve İktisadi Gelişme, 1880-2000, İthal İkamesi, Döviz dar boğazları ve Türkiye, 1947-1979, Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme, 1820-2005, Osmanlı'dan Cumhuriyete Kişi Başına Üretim ve Milli Gelir, 1907-1950, Türkiye'de Fiyatlar ve Ücretler, 1820-2005, Avrupa Birliği Tarihçesi, Avrupa Birliği’nin Genişlemesi, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Sayıştayı, Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye ekonomisinin tarihsel sürecini yıllar bazında açıklar. (explain) (2)
Türkiye ekonomisinin gelişimini dünyadaki gelişmelere paralel olarak, tarihsel gerçekliğini de dikkate alarak analiz eder. (analyze) (4)
Avrupa Birliği, tarihi ve genişlemesini tanımlar. (identify) (2)
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini açıklar. (explain) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Okuması Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi Anlatım, Tartışma
2 Literatür Okuması Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. Yüzyıl Çevre Ülkeleri Arasındaki Yeri Anlatım, Tartışma
3 Literatür Okuması Dünya İktisadi Bunalımı ve 1930'lara Yeniden Bakış Anlatım, Tartışma
4 Literatür Okuması Türkiye'de Tarım ve İktisadi Gelişme, 1880-2000 Anlatım, Tartışma
5 Literatür Okuması İthal İkamesi, Döviz Darboğazları ve Türkiye, 1947-1979 Anlatım, Tartışma
6 Literatür Okuması Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme, 1820-2005 Anlatım, Tartışma
7 Literatür Okuması Osmanlı'dan Cumhuriyete Kişi Başına Üretim ve Milli Gelir, 1907-1950 Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuması Türkiye'de Fiyatlar ve Ücretler, 1820-2005 Anlatım, Tartışma
10 Literatür Okuması Avrupa Birliği Tarihçesi Anlatım, Tartışma
11 Literatür Okuması Avrupa Birliği’nin Genişlemesi Anlatım, Tartışma
12 Literatür Okuması Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Parlamentosu Anlatım, Tartışma
13 Literatür Okuması Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği Zirvesi Anlatım, Tartışma
14 Literatür Okuması Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Sayıştayı, Avrupa Yatırım Bankası Anlatım, Tartışma
15 Literatür Okuması Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

PAMUK, Ş. (2007). Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme.
KEPENEK, Y., & YENTÜRK, N. (1994). Türkiye Ekonomisi (Vol. 99). Remzi Kitabevi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
TELLİ, R., (2016). Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği. Ekin Basım Yayın.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
3
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
2
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
4
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
4
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
4
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 6 84
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 208
Genel Toplam 208
Toplam İş Yükü / 25.5 8,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0