TR EN

İŞ ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY419 İŞ ETİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi PARISA ALIZADEHFANAELOO

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin iş dünyasında etik ilkelerin ve ahlaki davranışların örneklerle ele alınarak kavranması amaçlanmaktadır.
İçerik: Ders içeriği; Etik ilkeler, ahlaki davranış, kavramlar, iş dünyasındaki uygulamalar, uluslararası-ekonomik ve kurumsal yapılardan vaka incelemeleri, akademik-teorik ve dini yaklaşımlar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Etik ve ahlak konularının temel terimlerini tanımlar.
Etik iş değerlerini ahlaklı ve örnek bir şekilde uygular.
Ahlak ve toplumsal gelişme bağlamını açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ahlak nedir? Alanla ilgili neler çalışılmış, neler denilmiş, neler yapılmıştır. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İş hayatında ahlak kavramının yeri ve örnek uygulamalarla vaka incelemeleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Finans yönetimi alanında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnsan kaynakları yönetimi alanında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Satış ve pazarlama alanında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Üretim alanında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tedarikçilerle ilişkiler alanında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bilişim teknolojileri alanında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Entelektüel variyet, sabit variyetler ve yönetimleri bağlamında ahlak ve iş etiği. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası kavramlar, unsular. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ekonomik sistemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal politikalar ve ahlaki değerler yönetimi bağlamında uygulamalar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Akademik ve teorik yaklaşımlarla iş etiği-ahlak ve davranışın ele alınışı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dini yaklaşımlarla iş etiği-ahlak ve davranışın ele alınışı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kolçak, M. (2018). Meslek Etiği, Ekin Basım Yayın, Bursa.
Öztürk Başpınar, N; Çakıroğlu, D. (2017). Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
5
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
2
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
3
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 3 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 3 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0