TR EN

ÇOCUK SUÇLULUĞU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT415 ÇOCUK SUÇLULUĞU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri çocuk suçluluğu konusunda bilgilendirmek ve çocuk suçluluğuna ilişkin yapılabilecek müdahaleler konusunda bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında çocuk suçluluğunun kapsamı, çocuk ve suç arasındaki ilişki, suça sürüklenen çocuklar, Türkiye’de çocuğa karşı yapılan suçlar, çocuk suçluluğuna ilişkin sosyal hizmet müdahalesi gibi konular verilecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çocuk suçluluğunun tanımını ve kapsamını öğrenerek hangi durumların çocuk suçluluğu kapsamına girdiğine dair açıklama yapar
Çocuk ve suç arasındaki ilişkinin doğasını özümseyerek çocuklara yönelik suçları sınıflandırır
Çocuk suçluğunda sosyal hizmetin önemini anlamlandırarak sosyal hizmet uzmanı olarak suça sürüklenen çocuklara yönelik mesleki müdahale planlar
Türkiye’de çocuğa karşı yapılan suçlar ve yasal prosedürü öğrenerek sosyal hizmet uzmanı olarak yapacağı müdahalenin temellendirmelerini formülleştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Giriş ve dersin genel tanıtımı Anlatım
2 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk ve Çocukluk Kavramı Anlatım
3 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Suçun Türleri Anlatım ve Tartışma
4 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunun Tanımı Anlatım
5 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluğunun Etkenleri Anlatım
6 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye’de Çocuk Suçluğuna İlişkin Yasal Mevzuat Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Suça Sürüklenen Çocuklar Anlatım, Tartışma
10 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğuna Karşı Tedbirler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmetin Önemi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Anlatım ve Tartışma
14 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Çocuk Suçluluğunda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolüx Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Barlollas C. ve Schmalleger, F. (2017). Çocuk Suçluluğu. Ankara: Nobel Yayınevi.
Solak, A. (2007). Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu. Ankara: Anı Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 3 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 140
Genel Toplam 140
Toplam İş Yükü / 25.5 5,5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0