TR EN

BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MKT106 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA 2 3 2 5
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ

Kuramsal

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Programı'nın kapsadığı problemlere uyarlar.
5

BİLGİ

Olgusal

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Programı'nın kapsadığı problemlerin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir.
5
2
Deney planlayıp düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5

BECERİLER

Bilişsel

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
5

BECERİLER

Uygulamalı

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Sistemleri'nin tasarımı ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır.
5

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya yatkındır.
5

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir.
5
2
Mekatronik Programı'nın kapsadığı teknik problemlerin çözümüne küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir.
5
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur.
5
4
Mekatronik Programı ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir.
5

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır.
5
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur.
5

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır.
5
2
Mekatronik alanında sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır.
5
3
Mesleki faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır.
5