TR EN

MICROBIOLOGY PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
AHP205 MICROBIOLOGY 3 3 3 3

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Seçmeli
Mode of Delivery of the Course Unit Yüz-Yüze Eğitim
Coordinator of the Course Unit Öğr.Gör. SİBEL HAKLI
Instructor(s) of the Course Unit Öğr.Gör. SEVİNÇ BABA

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: Mikroorganizmaların insan, hayvan, diğer canlı organizma yaşamı ile olan ilişkilerini ve önemlerini belirlemek. Çevre ve çevre sağlığı üzerine etkilerini ve önemlerini açıklamak. Hastalık etkeni olan mikroorganizmaların bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıklar ile hastalık oluşturma mekanizmalarının özelliklerini incelemektir.
Contents of the Course Unit: Mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, sponton generasyon, biyogenesis ve hastalıkların germ teorileri, kimyasal temeller, kimyasal bağlar ve reaksiyonlar, önemli biyolojik moleküller, mikroskoplar, boyama teknikleri, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler, prokaryotik ve ökaryotik hücre yapıları, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, dış ve iç organeller, mikrobiyal gelişme için kimyasal ve fiziksel gereksinimler, besi ortamı ve çeşitleri, saf kültür, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, bakteriler, funguslar, mayalar, algler, aktinomisetler, protozoonlar, virüsler, parazitler, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, immunolojinin tanımı, antikor ve antijen ve bunların reaksiyonları.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Alanında uzmanlaşmak için gerekli temel mikrobiyoloji bilgisini vererek; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasında geliştirir ve derinleştirir.
Mikrobiyoloji konularına ilişkin bilgiye sahip olur.
Uzmanlık derslerinde geçen mikrobiyoloji terim bilgisine sahip olarak diğer dersler ile paralel bir eğitime sahip olur.
Mikrobiyoloji alanıyla ilgili çalışmaları takip etmeye yöneltmek amacıyla sunum ödevi verilerek, bu süreçte araştırma yapmak, disiplinler arası çalışmaları öğrenmek ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanır.
Mikrobiyoloji alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olur.
Mikrobiyoloji alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanabilme yetkinliğine sahip olur.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 - Mikrobiyolojiye Giriş -
2 - Mikroorganizmaların Sınıflandırılması -
3 - Mikroorganizmaların Genel Özellikleri -
4 - Sterilizasyon -
5 - Mikroorganizmalarda Beslenme ve Gelişme Koşulları -
6 - Mikroorganizmalarda Çoğalma ve Gelişmenin Kontrol Altına Alınması -
7 - Mikrobiyal Metabolizma -
8 - ARA SINAV -
9 - Mikroorganizmalarda Çeşitlilik-1 -
10 - Mikroorganizmalarda Çeşitlilik-2 -
11 - Mikrobiyal Genetik ve Mutasyonlar -
12 - İnsan-Mikroorganizma Etkileşimleri -
13 - İmmünolojiye Giriş -
14 - Mikrobiyal Tanı Yöntemleri ve Bağışıklığın Temelleri -
15 - Mikroskobi ve Boyama -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Ders notları

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Theoretical ability to use knowledge in the practice area
5
2
Area terminology to use it effectively
5
3
Areas to comply with legal regulations concerning basic vocational
0
4
Issues related to the field of information and communication technologies to use, professional information in written, verbal / non-verbal communication to transfer through
0
5
Social, scientific, cultural and professional ethical values ​​to express
0
6
Act in accordance with the quality management and processes to participate in this process
0
7
Ability to communicate in a foreign language at a basic level
0
8
Depending on the varying techniques to apply evolving technologies, new tools and equipment to use
0
9
Areas related knowledge, skills and competences for lifelong learning to develop personal and professional self-awareness, update
0
10
Basic knowledge and skills related to the field to use, interpret and evaluate data to analyze and identify potential problems
0
11
Ability to work with other health disciplines
5
12
To prepare the operating room for surgical procedures
0
13
Patient taken to the operating room and the post-operative transplant can help
0
14
During the surgical procedure the physician deems appropriate to be included in the surgical team
5
15
Postoperative surgical instruments and materials to make it ready for use again
5

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
For each patient in the operating room already knows the problem, take action and keeps a high level of protection.
0
2
Surgeons and other medical staff uses the same language.
0
3
Patient rights are fully commented.
0
4
Computer use is very good and patient with all the relevant data entry makes it easy.
0
5
Patients will keep secret all information.
0
6
All the drugs in the operating room, supplies, etc. ignore the documented daily and monthly output is input.
0
7
The tool was written in a foreign language, use of drugs and supplies describes the properties.
0
8
Get new operating room instruments and devices familiar to all.
5
9
Patients pass on information and relatives topics would dominate level.
0
10
To be born here to help transfer patients and prevents negativity.
0
11
Service nurse makes the patient with information about the exchange itself.
0
12
Postoperatively, by evaluating is restocked for the next surgery all the time, very well.
0
13
Patient transfers appear on the dangers of notice, take precautions.
0
14
Uses surgical instruments and suture throw.
0
15
Makes the lubrication of surgical instruments.
0

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Keeps a high level of motivation.
0
2
Offers creative ideas.
0
3
Listens patiently to find out.
0
4
Information defend with confidence.
0
5
Better understand and organize information.
0
6
Several options are better evaluate and select the most suitable among them.
0
7
The ability to recall information that is stored in a difficult situation improves.
0

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Reduce emotional stress.
0
2
Concentration improvement.
0
3
Reduces the error rate.
0
4
Less energy and effort provides better performance.
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate and can control himself well.
0
2
Can cope effectively with differences.
0
3
Located within the team or be in harmony with the objectives of the business.
0

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Identify learning needs and directs the learning.
0
2
The acquired advanced knowledge and skills to critically evaluate.
0
3
Develop a positive attitude towards lifelong learning.
0

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Communicate effectively.
0
2
Learn about professional issues of the era and the information is available.
0
3
Team to carry out the work in interdisciplinary studies.
0
4
Uses Initiative.
0

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
External appearance, attitude, demeanor and behavior in society leads by example.
0
2
Democracy, human rights, social, scientific and professional ethics act accordingly.
0
3
As an individual duties, rights and responsibilities related laws, regulations and legislation act accordingly.
0
4
Environmental protection and occupational safety issues are conscious enough.
0
5
Act in accordance with the quality management process and solids.
5

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 102
Total Workload of the Course Unit 102
Workload (h) / 25.5 4
ECTS Credits allocated for the Course Unit 4,0