TR EN

MICROBIOLOGY COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
AHP205 MICROBIOLOGY 3 3 3 3

Objectives and Contents

Objectives: Mikroorganizmaların insan, hayvan, diğer canlı organizma yaşamı ile olan ilişkilerini ve önemlerini belirlemek. Çevre ve çevre sağlığı üzerine etkilerini ve önemlerini açıklamak. Hastalık etkeni olan mikroorganizmaların bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıklar ile hastalık oluşturma mekanizmalarının özelliklerini incelemektir.
Content: Mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, sponton generasyon, biyogenesis ve hastalıkların germ teorileri, kimyasal temeller, kimyasal bağlar ve reaksiyonlar, önemli biyolojik moleküller, mikroskoplar, boyama teknikleri, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler, prokaryotik ve ökaryotik hücre yapıları, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, dış ve iç organeller, mikrobiyal gelişme için kimyasal ve fiziksel gereksinimler, besi ortamı ve çeşitleri, saf kültür, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, bakteriler, funguslar, mayalar, algler, aktinomisetler, protozoonlar, virüsler, parazitler, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, immunolojinin tanımı, antikor ve antijen ve bunların reaksiyonları.