TR EN

MICROBIOLOGY COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
AHP205 MICROBIOLOGY 3 3 3 3

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Alanında uzmanlaşmak için gerekli temel mikrobiyoloji bilgisini vererek; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasında geliştirir ve derinleştirir.
Mikrobiyoloji konularına ilişkin bilgiye sahip olur.
Uzmanlık derslerinde geçen mikrobiyoloji terim bilgisine sahip olarak diğer dersler ile paralel bir eğitime sahip olur.
Mikrobiyoloji alanıyla ilgili çalışmaları takip etmeye yöneltmek amacıyla sunum ödevi verilerek, bu süreçte araştırma yapmak, disiplinler arası çalışmaları öğrenmek ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanır.
Mikrobiyoloji alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olur.
Mikrobiyoloji alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanabilme yetkinliğine sahip olur.