TR EN

SCIENTIFIC RESEARCH METHODS PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SOS116 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 2 3 3 4

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : BACHELOR'S DEGREE, TYY: + 6.Level, EQF-LLL: 6.Level, QF-EHEA: First Cycle
Type of the Course : Compulsory
Mode of Delivery of the Course Unit -
Coordinator of the Course Unit Assoc.Prof.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: The aim of the course is to examine the scientific research process, applied researches in communication and research methods commonly used in communication studies.
Contents of the Course Unit: The content of the course is the relationship between science, theory and research, scientific research process and quantitative and qualitative methods are used in scientific research.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

1.Knows the relationship between science, theory and research
2. Performs a scientific research design.
3. Have knowledge, skills and competence to conduct research by applying scientific knowledge production processes.
4. It shares the produced scientific knowledge with the target public.
Evaluates the suitability of the information produced in the field of science in terms of the production processes of scientific knowledge, can explain its nominal value and have the competence to use research results of this field of working in their studies.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 Reading relevant chapters of reference books The key concepts of scientific research presentation, discussion, question and answer
2 Reading relevant chapters of reference books Scientific knowledge and epistemology presentation, discussion, question and answer
3 Reading relevant chapters of reference books The design and the process of scientific reserach presentation, discussion, question and answer
4 Reading relevant chapters of reference books Universe, population ans sampling presentation, discussion, question and answer
5 Reading relevant chapters of reference books The key concepts of qualitative and quantitative research presentation, discussion, question and answer
6 Reading relevant chapters of reference books Quantitative methods presentation, discussion, question and answer
7 Reading relevant chapters of reference books Qualitative methods presentation, discussion, question and answer
8 - MID-TERM EXAM -
9 Reading relevant chapters of reference books Data collection and reporting of research presentation, discussion, question and answer
10 Reading relevant chapters of reference books The ethical codes of reserach presentation, discussion, question and answer
11 Reading relevant chapters of reference books Applied research in communication presentation, discussion, question and answer
12 Reading relevant chapters of reference books Content analysis presentation, discussion, question and answer
13 Reading relevant chapters of reference books Discourse analysis presentation, discussion, question and answer
14 Reading relevant chapters of reference books Semiotic analysis presentation, discussion, question and answer
15 Reading relevant chapters of reference books Oral history studies presentation, discussion, question and answer
16 - FINAL EXAM -
17 - FINAL EXAM -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

AZİZ Aysel, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 12. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018
GERAY Haluk, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006
Ed. SEVER Serdar, İSPİR Nevzat Bilge, İletişim Araştırmaları, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2676, Eskişehir, 2012
BERGER Arthur Asa, Medya Çözümleme Teknikleri, çev.ed. Nilüfer PEMBECİOĞLU, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018
John W. CRESWELL Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, 3. baskı Çev. Editörü: Selçuk BEŞİR DEMİR Eğiten Kitap, Ankara, 2017
Orhan GÖKÇE İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006
Nuri BİLGİN Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, 3. Baskı Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014
Ed. BÖKE Kaan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı Alfa Yayınları, İstanbul, 2017
Day, Robert (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Çev. Gülay Aşkar Altay, Ankara: TUBİTAK Yayını.
ECO Umberto , Tez Nasıl Yazılır? 7. Baskı, Can yayınları, İstanbul, 2019
Alberto MANGUEL, Merak, 2. Baskı, YKY, İstanbul, 2019
Ed. Besim YILDIRIM İletişim Araştırmalarında Yöntemeler Uygulama ve Örneklerle Literatürk academia, Konya, 2015
Mario LIVIO Neden? Her Şey Merakla Başladı Altın kitapları, İstanbul, 2018

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 3 42
Preliminary & Further Study 13 1 13
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 1 5 5
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 0 0 0
Implementation/Application/Practice 0 0 0
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Final Exam 1 1 1
Preparation for the Final Exam 5 3 15
Mid-Term Exam 1 1 1
Preparation for the Mid-Term Exam 6 4 24
Short Exam 0 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
TOTAL 41 0 101
Total Workload of the Course Unit 101
Workload (h) / 25.5 4
ECTS Credits allocated for the Course Unit 4,0