TR EN

WORLD LITERATURE COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
TDE317 WORLD LITERATURE 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Kırkkılıç, A. ed. (2015), Örneklerle Dünya Edebiyatı, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
Damrosch, D. (2013), Dünya Edebiyatı Nedir?, çev. Oğul Köseoğlu, İstanbul: Bilgi Üni. Yay.
Seyhan, A. (2014), Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı Kesişen Yazgıların Hikâyesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Sutherland, J. (2014), A Little History of Literature, Yale University Press.