TR EN

RESEARCH ON DEDE KORKUT COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
TDE322 RESEARCH ON DEDE KORKUT 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Ergin, M. (2017), Dede Korkut Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Yay.
Gökyay, O. Ş. (2007), Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul: Kabalcı Yay.
Karabaş, S. (2008), Bütüncil Türk Budunbilimine Doğru, İstanbul: YKY Yay.
Kafadar, C. (2010), İki Cihan Aresinde, İstanbul: Birleşik Dağıtım Kitabevi.