TR EN

ECONOMIC INTEGRATION COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
UTI304 ECONOMIC INTEGRATION 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Busra M. E. O. (2016). Uluslararasi Ekonomik Entegrasyonlar ve Ekonomik Kuruluslar. Bursa: Ekin Press.
Kucukahmetoglu, O. (2013). Ekonomik Entegrasyon: Kuresel ve Bolgesel Yaklasim. Editors: Prof. Dr. Osman Kucukahmetoglu, Asst. Prof. Hamza Çestepe, Asst. Prof. Sevket Tuyluoglu, Bursa: Ekin Press.
Yardımcı, P. (2012). Kuresellesme ve Bolgesellesme Ekseninde Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar Teori ve Uygulama. Ankara: Detay Publications.
Ozkan, S. ve Emsen, S. (2007). Ekonomik Butunlesme Teorileri ve Avrupa Birligi-Turkiye Uzerine Soylesiler. Ankara: Turhan Bookstore.
Carvalho, E. (2011). Economic Integration : Impacts and Alternative Responses. Saarbrucken, Germany: VDM Verlag.
İncekara, A. Ve Savrul, M. (2011). Küreselleşme, Büyüme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C.61, S.2., ss.3-22.