TR EN

ENERGY ECONOMICS AND SUSTAINABILITY COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
UTI430 ENERGY ECONOMICS AND SUSTAINABILITY 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Celikay, F., Bayrac, N. ve Cildir, M. (2018). Kuresellesme Surecinde Surdurulebilir Enerji Politikalari. 1st Edition, Bursa: Ekin Bookstore.
Kilinc, B. (2016). Enerji Ekonomisi: Turkiye’nin Enerji Sektoru ve Alternatif Enerji Kaynaklari. Bursa: Dora Publications.
Aybers, N. ve Sahin, B. (1995). Enerji Maliyeti. Istanbul: Yildiz Teknik Üniversitesi Publications.
Schwarz, P. (2017).Energy Economics. London, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.
Mucuk, M. Ve Uysal, D. (2009). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme, Maliye Dergisi, S, 157, ss.105-115.