TR EN

ENERJİ EKONOMİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI430 ENERJİ EKONOMİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Çelikay, F., Bayraç, N. ve Çildir, M. (2018). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Enerji Politikaları. 1.Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
Kılınç, B. (2016). Enerji Ekonomisi: Türkiye’nin Enerji Sektörü ve Alternatif Enerji Kaynakları. Bursa: Dora Yayıncılık.
Aybers, N. ve Şahin, B. (1995). Enerji Maliyeti. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
Schwarz, P. (2017).Energy Economics. London, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.
Mucuk, M. Ve Uysal, D. (2009). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme, Maliye Dergisi, S, 157, ss.105-115.