TR EN

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
UIT313 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Mutlu, E.C. (2008) Uluslararası İşletmecilik, İstanbul: Beta Yayınevi
Şimşek, M.Ş., Öge, S., Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi
Briscoe, D.R., Schuler, R. & Claus, L. (2009) International Human Resource Management, (3rd E.) London: Routledge
Rowley,Ç. & Jackson, K. (2009) Human Resources Management: Key Concepts, London: Routledge