TR EN

RESEARCH METHODS IN SPORTS SCIENCES COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BSY204 RESEARCH METHODS IN SPORTS SCIENCES 4 3 3 7

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Demirel, Ö., Kaya, Z. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş, 2007 Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yatın Dağıtım, Ankara.
Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Anı Yayın Evi. Ankara.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.