TR EN

SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY204 SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. 4 3 3 7

KAYNAKLAR

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Demirel, Ö., Kaya, Z. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş, 2007 Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yatın Dağıtım, Ankara.
Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Anı Yayın Evi. Ankara.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.