TR EN

GENERAL GYMNASTIC COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BSY115 GENERAL GYMNASTIC 1 3 2 4

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Mitchell, D., Davis, B. ve Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. Human Kinetics, US.
Suveren, S. ve Suveren, S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları (Bayanlar- Erkekler). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Demir, M. (2005). Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Mengütay, S. (1998). Artistik Cimnastik Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım şekilleri. Tutibay, Ankara.