TR EN

ARTISTIC GYMNASTICS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ANY327 ARTISTIC GYMNASTICS 5 4 3 6

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Massimo, J. (2012). Gymnastics Psychology. Morgan James Publishing, U.S.
Suveren, C. (2018). Gösteri Cimnastiği. Gazi yayınevi, İstanbul.
Mengütay, S. (1998). Artistik Cimnastik - Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri Ve Yardım Şekilleri. Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Suveren, S. S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar Erkekler. Gazi Yayınevi, Ankara.