TR EN

CRISIS MANAGEMENT COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
HRY311 CRISIS MANAGEMENT 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Aksu, Metin; Kriz yönetimi, Kum Saati Yayınlar, İstanbul, 2010.
Narbay, Mine Şimşek; Kriz iletişimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.
Kadıbeşegil, Salim; Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2009.