TR EN

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISF523 İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 1 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Olay, kaza ve iş kazası tanımları -
2 - Olay, kaza ve iş kazası tanımları -
3 - Kaza nedenlerinin soruşturulması ve verilerin toplanması -
4 - Kaza nedenlerinin soruşturulması ve verilerin toplanması -
5 - Kazaların sınıflandırılması ve ekonomik boyutu -
6 - Kazaların sınıflandırılması ve ekonomik boyutu -
7 - Kaza kayıt ve formlarının düzenlenmesi -
8 - ARA SINAV -
9 - Kaza kayıt ve formlarının düzenlenmesi -
10 - Meslek hastalıklarına giriş -
11 - İş ile ilgili hastalıklar -
12 - Solunum sistemi meslek hastalıkları -
13 - Sindirim sistemi meslek hastalıkları -
14 - Deri ve Temas ile oluşan meslek hastalıkları -
15 - Dolaşım sistemi meslek hastalıkları -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -