TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tez konusu hakkında bilgilendirme, içerik ve zamanlama. Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
2 Örnek tez incelemesi ve literatür tarama Tez konusunun belirlenmesi. Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
3 Örnek tez inceleme Tez konusu hakkında içerik, kaynak kullanımı ve yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
4 Literatür taraması Araştırma konusu ile ilgili bilgi toplama Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
5 Literatür taraması Konuya ilişkin arşiv taraması ve okumalar Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
6 Referans çalışmaların incelenmesi Tez konusunun yazım aşamasına giriş ve ana başlıklardaki konuların içerik sınırlandırılması Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
7 Örnek tez inceleme Tezin giriş, önem, amaç, problem, varsayım ve sınırlılıkları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Örnek tez inceleme Genel bilgilerin yazılması ve kaynak kullanımı Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
10 İGÜ Tez yazım kılavuzu inceleme Tez yazımı ile ilgili teknik kurallar (Yazı tipi, boyutu, sayfa yapısı vb.). Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
11 İGÜ Tez yazım kılavuzu inceleme, örnek tez inceleme Tez yazımı ile ilgili biçimsel kurallar (Önsöz, tablolar, şekiller, kısaltmalar vb.). Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
12 Konu ile ilgili makale okuma Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve önerilerin yazılması Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
13 Konu ile ilgili makale okuma Tezin son durumunun değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
14 PPT Dosyası sunum hazırlama Sunum hazırlığının yapılması Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
15 PPT Dosyası sunum hazırlama Sunum provası Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -