TR EN

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY349 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, mesleki risk ve tehlikeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
2 Makale okuma Mesleki güvenlik ve sağlık için temel prensipler, işçi hakları, işveren sorumlulukları, devlet sorumlulukları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
3 Makale okuma İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler, ulusal yasalar, ulusal programlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
4 Makale okuma Çalışma alanının denetimi, maruz kalınan tehlikelerin izlenmesi, kayıt tutulması, çalışan sağlığının izlenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
5 Makale okuma İş sağlığı servisleri ve fonksiyonları, özel mesleki sağlık ihtiyaçları, iş birliği ve kordinasyon Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
6 Makale okuma İş hayatı ve HIV/AIDS, tüm çalışanların eğitimi, tedavi ve destek, dünya sağlık örgütü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
7 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları Ödev sunumları, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, vize hazırlık çaışmaları Ödev sunumları, Anlatım, Tartışma
10 Literatür araştırması Vize sorularının açıklanarak çözülmesi, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruma ekipmanları, eğitim metodları ve kullanılan ekipmanlar, uluslararası kimyasal güvenlik kartları Anlatım, Tartışma Grup Çalışmaları, Video İzleme
11 Literatür araştırması Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar, fiziksel, biyolojik ve kimyasal sebeplerden oluşan meslek hastalıkların erken teşhisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
12 Literatür araştırması İş yerinde stres ve psikolojik faktörler, ilk yardım teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
13 Literatür araştırması İş sağlığında sağlık eğitimi, yaşam tarzı ve davranışların sağlığa etkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları Ödev sunumları, Tartışma
15 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, final hazırlık çalışmaları Ödev sunumları, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -