TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBE590 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE ETİK 1 3 3 6

KAYNAKLAR

Serarslan, M. Z.(2002). Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (Ders Notları). İstanbul.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.(2015). Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu.
Alpar, R.(2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.