TR EN

VARLIK FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS373 VARLIK FELSEFESİ 6 3 3 5

KAYNAKLAR

Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyupoğlu – M. Ali Cimcoz, İş Bankası Yayınları, 2000.
Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Say Yayınları, 1996.
Aristoteles, Kategoriler, çev. Saffet Babür, İmge Yayınevi, 1996.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 2000.
Susan Leigh Anderson, Kierkegaard Üzerine, çev. Gökhan Gürdal, Sentez Yayınevi, 2014.