TR EN

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY320 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 7 3 3 5

KAYNAKLAR

Efil İ. (2010). Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Dora Yayınevi.
Küçük, O. (2016). Toplam Kalite Yönetimi - Sınırsız İyileşme EFQM Mükemmellik Modeli. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Pyzdek, T. and Keller, P. (2013). The Handbook for Quality Management. Mc GrawHill.
Perşkircioğlu. N.,(1999). Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları. MPM Yayın No: 620.