TR EN

SİYASET FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS449 SİYASET FELSEFESİ 7 3 3 5

KAYNAKLAR

Larry Arnhart, Platon’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi. Ankara: Adres, 2005.
Tunçel, Ahu, Gülenç, Kurtul. (2013). Siyaset felsefesi tarihi: Planton’dan Zizek’e. İstanbul: Doğu Batı Yayınları