TR EN

TÜRK DİLİ TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE319 TÜRK DİLİ TARİHİ 7 3 3 5

KAYNAKLAR

Caferoğlu, A. (2016), Türk Dili Tarihi, İstanbul: Altın Ordu Yay.
Ercilasun, A. B. (2013), Türk Dili Tarihi, İstanbul: Akçağ Yay.
Akar, A. (2017), Türk Dili Tarihi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.