TR EN

ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT317 ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ 7 3 3 5

KAYNAKLAR

Altunışık, R. (2015) Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri, İstanbul: Beta Yayınevi
Koç, E., Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi; Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayınevi
Onaran, B., Özmen, A. (2017) Hizmet Pazarlaması: Stratejik Bir Yaklaşımla, Efil Yayınevi
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007) Services Marketing,New Jersey: Prentice Hall.