TR EN

ULUSLARARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS445 ULUSLARARASI İLETİŞİM 7 3 3 5

KAYNAKLAR

İnceoğlu Y. (2004). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları
Collection of essays (1997). International Communication and Globalization, ed.Ali Muhammadi,London: Sage Publication,
Movlana, Hamid ( 1997). Global Information and World Communication, New Frontiers in International Relations, London: Sage Publications
Bülbül, Rıdvan (2002). Uluslararası İletişim, 3. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayın.
Castels, Manuel ( 2010). The Rise of The Network Society, second Ed. Willey. Electronic Book.
Thussu, Daya Kishan(2000). International Communication: Continuity and Change,London: Arnold.
Vural, Sacide (2018). Uluslararası İletişim Ve Küreselleşme, e-yayın: Dönüşen Dünyada İletişim, Kıbrıs.