TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 5

KAYNAKLAR

1.Büyüköztürk Ş. , Akgün Ö. ve Karadeniz Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayıncılık, Ankara.
2.Demirel Ö. ve Kaya Z. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş. Pegem Yayıncılık, Ankara.
3.Alpar R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yatın Dağıtım, Ankara.
4.İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2017). Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu.